Общи условия на ползване

Общи условия

  • Общи условия

1. "scalino.eu" е интернет сайт на дружеството „Скалино" ООД, чиято основна дейност е да реализира предимно българо-италиански проекти в областта на книгоиздаването, специализираните преводи и ПР дейностите."scalino.eu" е уебсайт, който поддържа платформа за електронен магазин - виртуален интернет ресурс за продажба и доставка на книги.Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от страна на "Скалино" ООД на заявлението за покупка, попълнено правилно от Клиента. "Скалино" ООД се задължава след получаване на заявлението и получаване на сумите, дължими от Клиента за съответната доставка, (включително дължимите преки и косвени данъци), да достави на Клиента закупената стока.Заявлението за покупка се потвърждава от "scalino.eu" чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения от Клиента телефон за връзка.Всички цени са в български левове с включен ДДС. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката за покупка на книга/и "scalino.eu" не поема отговорност за неизпълнение на поръчката.

  • Права и задължения на страните

2.1. "Скалино" ООД се задължава: да достави в срок заявената/ите за покупка книга/и;да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения. 2.2. Клиентът се задължава: да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес; да заплати стойността на книгата/е;да заплати разходите по доставката на книгата/е;да осигури достъп и възможност за получаване на закупената книга/и; да получи книгата/е.

  • Доставка

3.1. Заявената за покупка книга/и се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок: до 3 работни дни - за гр. София;до 7 работни дни - за територията на Република България;до 8 работни дни - за територията на ЕС;до 14 работни дни – извън територията на ЕС.

3.2. При предаване на доставката Клиентът, или трето лице, подписва придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема доставката на посочения от Клиента адрес.

  • Отказ от доставка

4.1. При отказ за получаване на доставката, извън случаите по т.7., отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на доставка. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети „Скалино" ООД за всички вреди, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на доставката, настъпили вследствие на отказа.

4.2. В случай че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на доставката в този срок, „Скалино" ООД се освобождава от задължението си да достави заявената/ите за покупка книга/и. Клиентът може да потвърди желанието си да получи пратката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поеме всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

  • Защита на лични данни и гаранции

5.1. „Скалино" ООД е вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри" с идентификационен № 305566 от Комисията за защите на личните данни на Република България.

5.2. „Скалино" ООД гарантира за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.

5.3. При спазване на действащото българско законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, „Скалино" ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

5.4. „Скалино" ООД има право да използва информацията по ал. 5.3. за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния имейл адрес: books@scalino.eu

5.5. Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „Скалино" ООД. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

  • Разкриване на информацията

„Скалино" ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни на Клиента на трети лица, като държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента или нформацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които, според действащото българско законодателство, са оправомощени да изискват и събират такава информация.

  • Форс мажор

Ако която и да е от страните е възпрепятствана или забавена при изпълнение на задълженията си по настоящия Договор поради природни бедствия, стачки, пожари, наводнения, войни, граждански вълнения или бунтове, насилия, изисквания или разпоредби на правителството, тогава и в такъв случай, всеки пропуск в изпълнението няма да се счита за неизпълнение на задълженията според Договора, като изпълнението на тези задължения ще бъде преустановено за периода на тази невъзможност и всички права на тази страна, както и срокът за изпълнение на задълженията, ще бъдат продължени със срока на времетраене на тази невъзможност по време на форсмажорните обстоятелства. Ако форсмажорните обстоятелства продължат повече от три месеца, всяка от страните може да прекрати настоящия Договор чрез изпращане на писмено уведомление, имащо незабавно действие. В тези случаи обезщетения не се дължат.

  • Поръчка

8.1. Регистрация

Регистрацията не е задължителна опция за закупуване на книги от scalino.eu. Можете да пазарувате и без да сте регистрирани потребители. Регистрацията ви дава някои предимства, като следене на статуса на поръчката, история на предишни поръчки, както и възможност да се възползвате от нашите допълнителни отстъпки и промоции (вж. т.9.3.)

Ако изберете да се регистрирате е необходимо да натиснете бутон "Регистрация", който ще ви отведе до форма за попълване на вашите лични данни. Всички полета отбелязани със звезда (*) са задължителни за регистрацията.

След като завършите регистрацията си на scalino.eu, ще получите имейл с линк, върху който трябва да кликнете, за да активирате регистрацията си. Тази активация е задължителна, за да бъдете разпознат от сайта scalino.eu като регистриран потребител.

В случай, че забравите вашата парола, можете да изберете бутона "ВХОД" и при отваряне да въведете имейла , с който сте се регистрирали. Паролата ще ви бъде изпратена веднага.

Когато влизате в магазина като регистриран клиент е необходимо да напишете потребителското си име и парола и да натиснете бутона "ВХОД". Можете да промените вашата парола, като изпишете електронния си адрес и старата си парола и следвате процедурата.

(Виж Поръчката)

  • Плащане, цени и промоции

9.1. Начин на плащане

Нашите клиенти могат да поръчват и плащат по интернет лесно и без риск от изтичане и загуба на информация. Електронният магазин на scalino.eu може да приема електронни и не-електронни плащания от България и чужбина и предлага разнообразен начин на плащане и доставка:

Приемане на кредитни и/или български дебитни карти чрез ePay.bg (за потребители от България);Приемане на кредитни и/или български дебитни карти чрез Борика (за потребители от България);Приемане на кредитни карти в реално време чрез Authorize Net, 2Checkout, PayPal, Google Checkout, Sage Pay (ProtX), Money bookers, WorldPay, Борика и ePay.bg;Магазинът работи с кредитни карти Visa, Mastercard, American Express, Diners и JCB;Наложен платеж (за потребители от България);

9.2. Цени за доставка на 1 екземпляр (книга)

България: 4 лв. Европа: 10 лв. / 5 Euro Извън Европа: 16 лв. / 8 Euro. Сумите за доставка се начисляват върху цена на книгите.

9.3. Промоции

Само регистирраните клиенти (вж. т.8.1.) могат да се ползват с отстъпки и промоции.

  • Потвърждаване на съгласие

Потвърждавам този Договор за покупка на книга/и със „Скалино" ООД.